GEAPRODUKT d.o.o. - Ko užitki niso greh

Slovenščina  |   English  |   Deutsch  |   Italiano  |   Espanol
01/50-07-252
limonca

DOSTAVA NA DOM

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Spletna stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Naziv operacije: Projekt procesne optimizacije celotnega podjetja

Kratica operacije:Procesi

Opis operacije z namenom in cilji operacije:

Veriga glavnih procesov v Geaproduktu je jasno razčlenjena: prodaja – sprejem naročil – nabava – vhodna logistika – prevzem blaga – priprava komisionov – izhodna logistika – reklamacije. Podporni procesi so finance, kadri, pravna podpora, IT.

 

Glavna »bolečina« podjetja: Procesno obvladovanje je zaradi dnevnih naročil, menjav cen, artiklov, hitre pokvarljivosti blaga, itd. izredno zahtevno in terja kombinacijo odgovornih zaposlenih in ustrezne tehnološke podpore. Zato se bomo v okviru projekta optimizacije usmerili na glavne procese znotraj 4 področij (logistika, komisioniranje, prodaja in nabava), ki imajo največji vpliv na stroškovno optimizacijo in tudi dvig učinkovitosti v prodaji. Z izboljšavo glavnih procesov bomo olajšali glavno bolečino podjetja in posledično povečali profitabilnost ter dodano vrednost na zaposlenega.

Za doseganje tega cilja se bomo v okviru projekta »Procesi« te naloge lotili sistematično, poglobljeno, s širšo vključenostjo večine zaposlenih (preko različnih shem feedbackov) ter jasnimi zaključki glede odgovornosti in korektivnimi ukrepi, ki morajo prinesti merljive učinke.

Poudarek bo dan na procese znotraj 4 področij: logistika, komisioniranje, prodaja in nabava. Vsako področje ima svoje izzive in specifike ter zato zahteva specifično izboljšavo. Metodološko bomo na vseh področjih usmerjeni primarno na optimizacijo poslovnih procesov, preko katerih se bodo odpravljala ozka grla v procesih in redundance ter povečevale aktivnosti z višjo dodano vrednostjo. Kjer potrebno bomo vključili principe vitkih poslovnih procesov (Lean) za boljšo izkoriščenost obstoječih kapacitet.

1.   V logistiki bomo glede na prodajna mesta naših kupcev poiskali bolj optimalne poti in tako s prevozniki našli krajše (hitrejše) poti do naših kupcev. Od zaposlenih bomo vključili vodjo CS Šiška, dispečerja in 10 prevoznikov (skupaj 12 zaposlenih). Postavili bomo vsa prodajna mesta na zemljevid, preverili prekrivanja, pridobili povratne informacije prevoznikov iz terena o časovnih oknih dostav, itd. S korekcijo prevoznih rut in dodatno z učinkovitejšo komunikacijo med prevozniki in vodjo CS ter dispečerjem bomo imeli boljši pregled ter lažje bomo usmerjali prevoznike po poteh. Krajše poti bodo omogočale prihranke na stroških (večja energetska in snovna učinkovitost) in večje zadovoljstvo kupcev.

 

Galerija